Viva Bostad

Viva Bostad utvecklar, äger och förvaltar främst nyproducerade bostadsfastigheter i svenska storstadsregioner och större tillväxtorter. Fastigheterna förvärvas av etablerade och kvalitativa producenter av bostadsfastigheter. Genom ett ansvarsfullt, hållbart och engagerat arbete skapar Viva Bostad långsiktiga relationer med hyresgäster, kommuner och ägare. Bolagets VD och organisation har lång erfarenhet av förvaltning och utveckling av bostadsfastigheter.

Viva Bostads fastigheter finns i Sveriges ledande tillväxtorter vilket innebär goda förutsättningar för stabila kassaflöden och långsiktig värdetillväxt. Investeringarna sker i huvudsak genom affärer där förvärvsprocessen inleds redan före byggstart, vilket skapar goda möjligheter att forma slutprodukten utifrån Viva Bostads egna drifts- och funktionskrav.