VINCERO BOSTAD

Vincero Bostad är verksamt inom utveckling och förvaltning av bostäder och har aktivt deltagit i utvecklingen av över 4 000 bostäder i svenska tillväxtorter. Vincero Bostad har grundat och är större ägare i bolag som Magnolia Bostad, Viva Bostad samt bl.a. Senapsfabriken i centrala Uppsala, ett projekt om 1 800 bostäder.

FASTIGHETSUTVECKLING

Vincero Bostad har lång historik i att planera och utveckla nya fastigheter, främst bostäder. Dock är det varken fastigheter eller bostäder som är drivkraften, ambitionen ligger istället i att utveckla unika platser och boendemiljöer.

 

Läs mer

Case

Vincero Bostad och Magnolia Bostad förvärvade 2013 gemensamt fastigheten på området för gamla Slotts senapsfabrik på Kungsgatan i centrala Uppsala.

Magnolia

Vinceros grundare Andreas Rutili var initiativtagare och grundade Magnolia Bostad 2009 tillsammans med Fredrik Holmström.