Senapsfabriken

Vincero Bostad och Magnolia Bostad förvärvade 2013 gemensamt fastigheten på området för gamla Slotts senapsfabrik (”Senapsfabriken”) på Kungsgatan i centrala Uppsala. Senapsfabriken ligger i stadsdelen Kungsängen, en stadsdel som nu genomgår en förvandling från industriområde till attraktivt bostadsområde. Tre kvarter med 1 800 hyresrätter och bostadsrätter under namnet Senapsfabriken är under uppförande och innebär ett av de större sammanhängande bostadsprojekten i Uppsala. Projektet och planeringen har drivits ihop med JM som förvärvade en del av fastigheten under 2013. SEB Trygg Liv förvärvade första etappen omfattande över 450 hyresrätter som kommer förvaltas av Riksbyggen. Inflyttning av samtliga etapper planeras ske under 2019–2020.

Från Senapsfabriken är det promenadavstånd till resecentrum och endast 40 minuter till Stockholm och 20 minuter till Arlanda. Bostadshusen som ritats av Sweco Architects kommer ha en smakfullt arkitektonisk variation som bidrar till en välkomnande infart till Uppsala. Lägenheternas höga grad av funktionalitet kommer innebära enkel tillgång till generösa gemensamhetsytor, den tilltagna innergården samt bottenvåningen mot Kungsgatan, vilken kommer bestå av butiker och service som bidrar till ett aktivt folkliv.