FASTIGHETSUTVECKLING

Vincero Bostad har lång historik i att planera och utveckla nya fastigheter, främst bostäder. Dock är det varken fastigheter eller bostäder som är drivkraften, ambitionen ligger istället i att utveckla unika platser och boendemiljöer. Vi vill skapa platser där människor kan umgås, utvecklas och trivas ihop med sin omgivning. För att samtidigt kunna bidra till lägre boendekostnader för människor är nytänkande inom boendefunktionalitet och ytplanering betydelsefullt. Vincero Bostad ställer höga krav på social, ekonomisk och miljömässig långsiktighet vid planeringen av de projekt som skapas.

Verksamheten är främst fokuserad på aktiv stadsutveckling och planarbete för våra egna projekt men även i samarbete med andra fastighetsägare. Vincero Bostads ambition är att bidra till en positiv urban utveckling i de städer vi verkar. Bolagets egen organisation har gedigen erfarenhet av att arbeta med kommuner och andra fastighetsägare för att utveckla nya boendemiljöer. Samtidigt har Vincero Bostad etablerat ett nätverk av ledande specialister och experter på olika områden inom stadsutveckling som aktivt bidrar till projekten.