Magnolia Bostad

Vinceros grundare Andreas Rutili var initiativtagare och medgrundare till Magnolia Bostad tillsammans med Fredrik Holmström år 2009. Andreas var under åren 2009–2015 VD i bolaget och har sedan bolagets start varit starkt bidragande till bolagets utveckling till en av Sveriges större bostadsutvecklare med produktion om över
2 000 bostäder årligen. Magnolia Bostad utvecklar främst hyresrätter i flera av Sveriges tillväxtorter till större institutionella fastighetsägare som bl.a. Alecta, SEB Trygg Liv, SPP och Aberdeen.

Idag står Magnolia Bostad för över 10 procent av Sveriges nyproduktion av hyresrätter. Magnolia utvecklar även bostadsrätter och hotell på svenska tillväxtorter.

Vincero Bostad är andra största ägare i Magnolia Bostad och har ett aktivt engagemang i bolagets utveckling och verkar främst genom bolagets styrelsearbete. Vincero Bostad har varit större ägare Magnolia Bostad sedan bolagets grundande och man har intentioner om ett långsiktigt innehav i Magnolia.